Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) informuje, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Waldemar Lemański prowadzący Wschodnią Agencję Nieruchomości w Białymstoku, przy ul. Suraskiej 1 lok. 100, nr telefonu 85 742 17 56, adres e-mail wan_nieruchomosci@poczta.onet.pl (dalej jako „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy pośrednictwa
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe związane z dokonywanymi czynnościami wynikające z umowy pośrednictwa
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 5 lat licząc od dnia dokonania czynności pośrednictwa
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust.3 RODO,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszają przepisy,
 8. jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych a konsekwencją niepodania ich będzie niemożliwość dokonania czynności związanych z umowa pośrednictwa
 9. do czasu dokonania czynności związanych z umową pośrednictwa z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych
 10. w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 11. Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
; ;