Włocławek / Kamlarka, nr oferty: 12315
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing


Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działki o powierzchni 5.745m 2 zabudowanej obiektami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności:
budynkiem biurowo - technicznym o powierzchni użytkowej 1.652,75 m 2 ,
budynkiem wiaty o powierzchni użytkowej 112,50 m 2 ,
budowla podziemna - piwnica - o powierzchni zabudowy 482,21m 2 .
Budynek biurowo - techniczny wybudowany w 1991 roku posadowiony jest w centralnej części działki. Konstrukcja tradycyjna, murowana, zabudowa wolnostojąca, obiekt piętrowy (2 kondygnacje naziemne) z podpiwniczeniem. Dostęp do budynku umożliwiają trzy wejścia. Wiata posadowiona jest w pobliżu budynku techniczno - biurowego i stanowi parterowy obiekt o konstrukcji stalowej wykorzystywany na cele magazynowe. Budynek jednokondygnacyjny piwnicy usytuowany jest wzdłuż dłuższej granicy działki, prostopadle do budynku biurowego, z którym połączony jest łącznikiem. Wejście do piwnicy odbywa się przez właz zlokalizowany na stropodachu budynku. Na stropodachu budynku piwnicy znajduje się wiata stalowa pełniąca funkcję magazynową.
Budynki do rozbudowy, nadbudowy.
Działka posiada stosunkowo regularny kształt oraz płaską konfigurację terenu. Jest ogrodzona, uporządkowana i stanowi w całości zagospodarowany teren, na którym poza zabudowaniami znajduje się zieleń niska, a także dojścia, ciągami pieszo-jezdne oraz parkingi utwardzone. Teren nieruchomości oświetlony.
Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa i usługowa. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się domy i bloki mieszkalne, garaże, kościół, przedszkole, a także pojedyncze obiekty handlowo - usługowe. Okolice nieruchomości to tereny charakteryzujące się dobrze rozwiniętą infrastrukturą i korzystnym dostępem do lokalnie usytuowanych mediów. Włocławek jest trzecim co do wielkości miastem województwa kujawsko-pomorskiego położonym nad Wisłą oraz Zalewem Włocławskim.

W granicach miasta utworzona została Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny objęta statusem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości.
Miasto posiada w swoim otoczeniu rozległe obszary leśne, jeziora, skarpę wiślaną oraz unikatową w skali dużych miast dolinę rzeczną Zgłowiączki.
Na zachód od miasta przebiega autostrada A1, łącząca Gdańsk z Łodzią, Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym i Czechami. W pobliżu miasta znajdują się trzy węzły autostradowe: na północny zachód od centrum węzeł Włocławek Północ (zlokalizowany w Brzeziu), na zachód od centrum węzeł Włocławek Zachód (zlokalizowany w Pikutkowie) oraz na południe od centrum węzeł Kowal. Autostrada odciąża drogi przechodzące przez miasto, zdejmując z nich w znacznym stopniu ciężar tranzytu. Przez miasto przebiegają drogi krajowe nr 62, 67, 91 oraz droga wojewódzka nr 252.
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz dotychczasowego właściciela bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych na zasadzie;
użytkowanie pomieszczeń o łącznej powierzchni 383,04m 2 (w tym w piwnicy 192,55m 2 oraz na parterze 190,49m 2) , ( długoterminowa umowa najmu );
ustanowienia pasa służebności na elewacji budynku i dachu na potrzeby infrastruktury teletechnicznej
służebności przesyłu sieci usytuowanych w gruncie o łącznej powierzchni 475,64m 2 .
Warunki dotyczące opłat ponoszonych przez Sprzedającego za dalsze użytkowanie powierzchni będą ustalone w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedającym, a potencjalnym Nabywcą.

Przeznaczenie
Możliwe wykorzystanie nieruchomości
Zgodnie z zapisami Studium i estymacją Sprzedającego istnieje możliwość rozbudowy budynku do 5 kondygnacji nadziemnych i powiększenia PUM o 3 500 m 2 .
Sprzedający zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Sprzedającego i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.
Uwarunkowania planistyczne
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze MW - mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym.
Cena nieruchomości: 2 000 000 zł netto.
Cena do negocjacji.
Kupujący nie ponosi kosztu wynagrodzenia biura.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

2 000 000
 • 2 186,00 m²
 • 0


cena za m²915,00 zł
powierzchnia2 186,00 m²
powierzchnia działki5 745,00 m²
kształtprostokąt
wymiary93 x 60
pokoje0
rok budowy1982
uzbrojenieGaz: w ulicy, Prąd: jest, Kanalizacja: tak, Woda: jest
teremin wydaniado uzgodnienia
przeznaczeniedo zabudowy mieszkalnej lub letniskowej

 • 2 186,00 m²
  Powierzchnia
 • 0
  Pokoje

 • Piętro

Masz pytanie ?


; ;