Sieradz / Centrum, nr oferty: 12308
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing


Duży teren z biurami i magazynami blisko Rynku.
Nieruchomość składa się z zabudowanej działki o powierzchni 3 585 m², Nieruchomość położona jest w obrębie zwartej i zorganizowanej zabudowy miejskiej o dominującej funkcji budownictwa wielomieszkaniowego oraz handlowo-usługowego - strefa śródmiejska miasta. Nieruchomość zabudowana zespołem budynków. Budynek A - biurowy - o Pu=356,30 m², budynek B - biurowo-techniczny o Pu=822,80 m², budynek C - magazynowy o Pu=280,80 m², budynek D - techniczny o Pu=145,20 m², budynek E - garaż o Pu=71,50 m², budynek portierni o Pu=13,80 m².W obrębie budynku B-biurowo-technicznego (pomieszczenia w piwnicy oraz na parterze) zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej, zajmujące łącznie powierzchnię 125,92 m². Ponadto w obrębie zabudowy gospodarczej zlokalizowany jest obiekt stacji transformatorowej. Oprócz budynków na terenie działki zlokalizowane są dwie czerpnie powietrza. Łączna powierzchnia użytkowa budynków: 1690,40 m ².
Sieradz to 44-tysięczne miasto leżące u brzegu rzeki Warty, pełniące rolę ważnego ośrodka administracyjno-gospodarczego w zachodniej części województwa łódzkiego. Przez miasto przebiegają: droga krajowa nr 14 relacji Łódź-Wrocław, droga krajowa nr 12 w kierunku na Kalisz i Poznań, droga krajowa nr 83 w kierunku na Turek oraz linia kolejowa wschód-zachód (Warszawa - Łódź - Sieradz - Ostrów Wlkp. - Poznań - Wrocław) o znaczeniu krajowym. W odległości 60 km od miasta znajduje się Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta.
Nieruchomość położona jest na obrzeżu strefy śródmiejskiej miasta, w odległości ok. 400 m od Rynku i 150 m od Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, na południowy zachód od rzeki Warty i Żegliny. Ulica Pułaskiego jest przecznicą łączącą ulicę Żwirki i Wigury z drogą krajową nr 83. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: Pałac Ślubów, budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe, szkoła. Ulica jednojezdniowa o nawierzchni asfaltowej z chodnikami obsadzona szpalerem drzew.

Założenia sprzedaży
Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na rzecz dotychczasowego właściciela - ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania - dotyczy piwnicy bud B o powierzchni 24,02 m² oraz parteru o powierzchni 101,90 m²
Łączna powierzchnia budynku B opr wynosi 125,92 m² - służebności przesyłu - dotyczy części gruntu o powierzchni 185,70 m².
Warunki dotyczące opłat ponoszonych przez Sprzedającego za dalsze użytkowanie powierzchni będą ustalone w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedającym, a potencjalnym Nabywcą.


1 900 000
 • 1 690,00 m²
 • 0


cena za m²1 124,00 zł
powierzchnia1 690,00 m²
powierzchnia działki3 585,00 m²
pokoje0
rok budowy1976
teremin wydaniado uzgodnienia

 • 1 690,00 m²
  Powierzchnia
 • 0
  Pokoje

 • Piętro

Masz pytanie ?


; ;