;
Wrocław / Śródmieście, nr oferty: 9243
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing


Budynek biurowy z funkcją magazynową na Sępolnie. Działka gruntu ma kształt wieloboku. Teren o mało zróżnicowanych rzędnych wysokościowych, ogrodzony. Budynek techniczno-mieszkalny posadowiony jest centralnie na działce, ścianą szczytową do ulicy, w drugiej linii zabudowy. Części niezabudowane zajmują utwardzony dojazd i dojścia do budynku i zieleń. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta, na terenie zwartej i zorganizowanej zabudowy o charakterze budownictwa mieszkaniowego, w większości wielorodzinnego oraz usługowego. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty zabudowane budynkami w zabudowie szeregowej oraz usługowe. Działka ogrodzona trwałymi elementami (z siatki stalowej oraz ogrodzenie betonowe), zlokalizowana jest na tyłach budynku usługowego (delikatesy spożywcze oraz kawiarnia). Dojazd do nieruchomości stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o powierzchni 2027m 2 zlokalizowana jest w strefie wschodniej miasta Wrocław. Zlokalizowana jest na terenie zwartej i zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej, o dominującej funkcji budownictwa mieszkaniowego niskiego wielorodzinnego, strefa pośrednia miejscowości - dzielnica Śródmieście.

W budynku oraz w gruncie znajdują się elementy czynnej infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez dotychczasowego włąściciela. W przypadku sprzedaży nieruchomości dotychczasowy właściciel pozostanie użytkownikiem pomieszczeń i właścicielem zlokalizowanych w tych pomieszczeniach urządzeń. Zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe - prawo odpłatnego użytkowania pomieszczeń, a także ustanowiona będzie służebność gruntowa przesyłu dla gruntu zajętego przez infrastrukturę techniczną. Infrastruktura tetechniczna _ BUDYNEK - powierzchnia objęta prawem użytkowania razem: 178,30 m 2 (wariant I) lub 238,80 m 2 (wariant II).W budynku znajdują się pomieszczenia z czynnymi urządzeniami technicznymi.
Proponuje się 2 Warianty:

WARIANT I
PIWNICA :
Pom. 017 - o pow. 25,2 m²
Pom. 07 -t o pow. 29,5 m²
Pom. 06 - o pow. 8,2 m²
Korytarz- o pow. 7,8 m²
Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną w piwnicy wyniesie 70,70m².
PARTER :
Pom. nr 5 - 6,4 m²
Pom. nr 9 - 39,5 m²
Pom. nr 10 - 34,6 m²
Pom. nr 12 - 27,1 m²
Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną na parterze wyniesie 107,6 m².
RAZEM powierzchnia objęta ograniczonym prawem rzeczowym w I WARIANCIE: 178,30m². Do pomieszczeń technicznych pozostających w gestii dotychczasowego włąściciela będzie wspólne wejście do nieruchomości oraz wspólne korzystanie z klatki schodowej i korytarzy z nowym właścicielem. Zasady wejścia przez klatkę schodową, rozliczenie z tytułu opłat za zużytą wodę i ścieki oraz wspólne korzystanie z pom. WC do ustalenia pomiędzy nabywcą, a dotychczasowym właścicielem, przy sprzedaży nieruchomości i do zapisania w umowie użytkowania pomieszczeń pozostających w gestii dotychczasowego własciciela.
WARIANT II
PIWNICA :
Pom. 017 - 25,2 m²
Pom. 016 - 1,2 m²
Pom. 015 - 4,0 m²
Korytarz/ klatka schod. - 4,7 m²
Pom. 07 -. 29,5 m²
Pom. 06-. 8,2 m²
Korytarz K- o pow. 7,8 m²
Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną w piwnicy wyniesie 80,60m².

PARTER :
Pom. nr 1 - 30,4 m²
Pom. nr 9 - 39,5 m²
Pom. nr 10 - 34,6 m²
Korytarz -. 21,8 m²
Klatka schodowa - 4,8 m2
Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę na parterze wyniesie 158,20 m².
RAZEM powierzchnia objęta ograniczonym prawem rzeczowym w I WARIANCIE: 238,80m².
Do pomieszczeń technicznych pozostających w gestii dotychczasowego właściciela będzie oddzielne wejście. Wariant ten zakłada konsolidację urządzeń tj. przeniesienie urządzeń z pomieszczenia 12, a także z pom. 5 i posadowienie ich w pom.nr 1.
Przeznaczenie
Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIV/3249/06 z dnia 20 maja 2010 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zespół urbanistyczny mieszkaniowy kameralny.
Cena nieruchomości: 1 700 000 zł.
Cena do negocjacji.
Kupujący nie ponosi kosztów wynagrodzenia biura.


1 400 000
 • 595,00 m²
 • 0


cena za m²2 353,00 zł
powierzchnia595,00 m²
powierzchnia działki2 027,00 m²
pokoje0
rok budowy1978
teremin wydaniado uzgodnienia

 • 595,00 m²
  Powierzchnia
 • 0
  Pokoje

 • Piętro

Masz pytanie ?


; ;